ErlingAdvokater AB

 


ErlingAdvokater AB är en affärsjuridisk advokatbyrå som biträder klientföretag i tvister i domstolar och  skiljenämnder.

Byrån grundades 1990 av advokat Martin Erling. 

De flesta av våra klienter är små eller medelstora företag som ofta är ägarledda. Våra klientföretag är spridda över södra och mellersta Sverige. 

Ett väsentligt arbetsområde är jordbrukssektorn, där vi företräder klienter i processer mot kommuner, länsstyrelser eller andra statliga myndigheter. Vi har därför ett stort kunnande inom branschen och särskild kompetens inom fastighetsrätt, miljörätt, arrenderätt samt skadestånds- och försäkringsrätt.